รายละเอียดงานสัมมนา

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4
รายละเอียด :
กำหนดเวลาสิ้นสุดการส่งบทความวิจัย : 01/06/2019
กำหนดเวลาแก้ไขบทความวิจัย : 31/05/2019
กำหนดเวลาสิ้นสุดลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา : 31/05/2019
วันที่จัดงาน : 14/06/2019 - 14/06/2019
เวลาจัดงาน : 08:00 - 16:30
รับลงทะเบียน : 1000 คน
คงเหลือ : 950 คน